Általános Szerződési Feltételek
Hatályos 2018. január 25. napjától

1. Bevezető

A jelen Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) határozzák meg Ócsvári Áron E.V. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csermely utca 4; nyilvántartási szám: 50030947; Adószám: 67307421-1-33) ("szolgáltató") kizárólagos tulajdonában álló, és a szolgáltató által üzemeltetett www.foglaljvelem.hu domainen elérhető, ”Foglalj velem - az Online időpontfoglaló” elnevezésű weboldal (”Szolgáltatás”) felhasználásának, igénybevételének a feltételeit. 

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot hoz létre, és a regisztrációt követően időpontfoglalás szándékával használja a szolgáltatást ("Felhasználó"). 

A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy az Igénybe Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. Amennyiben az Igénybe Vevő a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. 
A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon.  

2. Regisztráció  

2.1. A Felhasználó a Szolgáltatást regisztráció után tudja használni. A regisztráció során a Felhasználó köteles megadni e-mail címét és
jelszavát, a Felhasználó későbbiekben kizárólag ezen adatok birtokában jelentkezhet be fiókjába. 

2.2. A felhasználó felelőssége helyes adatok megadása, Szolgáltató az adatok valóságtartalmát nem vizsgálja. 

2.3. A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy bármely adat, melyet a regisztráció során megad, pontos, valós és teljes, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli azért, ha a felhasználó által megadott adatok pontatlanok, valótlanok vagy hiányosak. A Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat – a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül - köteles a Szolgáltatás erre vonatkozó aloldalán (adatok módosítása) megváltoztatni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a teljes felelősség Felhasználót terheli, a Szolgáltató ilyen károkért felelősséget nem vállal. 

2.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy törölje azon Felhasználókat a Szolgáltatásból, akik megítélése szerint más személy nevével, vagy bármely hozzá köthető adatával visszaélnek. 

2.5. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy jogosulatlan személy Felhasználó adataihoz hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát a Szolgáltatás "Adatok módosítása" aloldalán. Amennyiben feltételezhető, hogy a harmadik személy a Felhasználó adataival visszaélt, köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. A fenti kötelezettségek 
elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség, a Szolgáltató ilyen esetekért felelősséget nem vállal. A Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen, jogosulatlan használatával, valamint az ehhez kapcsolódó bejelentési kötelezettség elmulasztásával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.  

3. A Szolgáltatás kipróbálása, fizetési feltételek
3.1. A Szolgáltató 30 napos, ingyenes próbaidőt biztosít Felhasználó számára. Ezen idő alatt a Felhasználó a Szolgáltatást teljeskörüen használhatja. 

3.2. Ha a Felhasználó az előfizetés mellett dönt, az előfizetés igénylésének indításától számított 8 naptári napon belül köteles az előfizetés díját Szolgáltató számára megfizetni. 

3.3 A Szolgáltató a 8. nap lejárta után felszólítást küld a fizetésre, ám ha ez az ezt követő 8 napon belüll sem történik meg,  Szolgáltató Felhasználó fiókját (minden adatával együtt) törli a rendszeréből. 

3.4. Sikeres fizetés esetén a fiók az előfizetésnek megfelelő időtartamra aktívvá válik. Ebben az esetben Szolgáltató a befizetés tényéről elektronikus (külön kérésre papír alapú) számlát állít ki. 

3.5. A Szolgáltatás automatikusan meghosszabbításra kerül abban az esetben, ha Felhasználó Szolgáltatás felületén meghosszabbítja azt, és teljesíti az ehhez tartozó fizetési feltételeket. 

3.6. A Szolgáltatás felfüggesztésre kerül, ha Felhasználó az előfizetés lejárta után ezt nem hosszabbítja meg. Ebben az esetben adatai (amíg a felhasználó ezt külön nem kéri) nem törlődnek a rendszerből, ám Szolgáltatás egyes funkciói nem lesznek elérhetők Felhasználó számára. 

3.7. A Szolgáltató jogosult az előfizetés árait változtatni, melyről köteles tájékoztatni Felhasználót. Felhasználóra a változások csak előfizetésének lejárta után vonatkoznak. 

4. Előfizetés díjai, fizetési lehetőségek  

4.1. Szolgáltatáshoz többféle Előfizetés érhető el, melyről Az aktuális ártáblázat Szolgáltatás weboldalán megtalálható. 

4.2. Ha Felhasználó Előfizetés lejárta előtt hosszabbítja meg Szolgáltatás használatát, a meghosszabbított időtartam Előfizetés lejártának pillanatában lép életbe. 

4.3. Felhasználó Szolgáltató számára Előfizetés díját banki átutalás, illetve bankkártyás fizetés (Barion) használatával rendezheti. 

4.4 Amennyiben Felhasználó banki átutalás használatával egyenlíti ki Előfizetés díját, és ennek kivonatát eljuttatja Szolgáltató számára e-mailen, a Szolgáltató megelőlegezheti a beérkezett összeget. Amennyiben ezt követő 2 munkanapon belül az elutalt összeg nem érkezik meg Szolgáltató bankszámlájára, a Szolgáltató visszavonhatja a megelőlegezett Előfizetést mindaddig, míg a kifizetés nem történik meg. 
4.5. Amennyiben Felhasználó Barion bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki előfizetésének díját, az sikeres teljesítés esetén azonnal aktiválásra kerül.
A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013 A Felhasználók ankkártya adatai Szolgáltatóhoz nem jutnak el.
5. Felhasználó kötelezettségei
5.1. Felhasználó köteles Szolgáltatás felületén a valóságnak megfelelő adatok megadására, időpontfoglaló felület kihelyezésére saját weboldalára. Amennyiben eközben bármilyen kérdés merül fel, Szolgáltató segít a probléma orvoslásában. 

5.2. Komolyabb technikai kérés, esetleges személyes tanácsadás esetén Szolgáltató külön (előre egyeztetett) díjat számolhat fel. 

5.3. Felhasználó felelős azért, hogy Szolgáltatás felületén a valóságnak megfelelő adatok (pl. szabad időpontok) jelenjenek meg, Szolgáltató felelősségre nem vonható. 

5.4. Felhasználó és az ő Ügyfelei között történő bármilyen az időpontfoglaláshoz kapcsolódó nézeteltérés esetén Szolgáltató nem vonható felelősségre. 

5.5. A Felhasználó nem oszthat meg, nem tölthet fel, nem továbbíthat, nem küldhet, és egyéb módon sem tehet harmadik személyek számára elérhetővé olyan tartalmat, mely jogellenes, káros, vulgáris, obszcén, fenyegető vagy sértő tartalmú, illetve mellyel mások magánélethez fűződő vagy bármely személyhez fűződő jogát, más jogát, jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti, továbbá védjegyoltalom, iparjogvédelmi oltalom vagy más oltalom alatt áll. 

5.6. A Felhasználó nem oszthat meg, nem tölthet fel, nem továbbíthat, nem küldhet, és egyéb módon sem tehet harmadik személyek számára elérhetővé olyan tartalmat, mely számítógépes vírust, férget, vagy más, káros természetű kódot tartalmaz. 

5.7. A Felhasználó nem oszthat meg, nem tölthet fel, nem továbbíthat, nem küldhet, és egyéb módon sem tehet harmadik személyek számára elérhetővé olyan marketing vagy promóciós célú tartalmat, melyhez a harmadik 
személy nem járult hozzá. (spam, affiliate link, hírlevél)  

6. A szerződés megszűntetése.
6.1. Felhasználó a Szolgáltató bármely a szerződésben meghatározott elérhetőségére küldött írásos felmondással kérheti fiókjának törlését, az összes adatával együtt. Szolgáltató ebben az esetben köteles ennek 15 naptári napon belül eleget tenni. 

6.2. Amennyiben Felhasználó Szolgáltatást nem rendeltetés szerűen használja, megszegi ezen szerződés bármely pontját, Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül korlátozza, vagy törölje Felhasználó összes adatát. 

6.3. Szerződés felmondása esetén (bármely oldalról), Szolgáltató nem téríti vissza a már befizetett előfizetés díját, vagy annak részét. 

7. Szolgáltatás megváltoztatása
7.1. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, bármilyen módosítást, javítást hajtson végre a Szolgáltatáson, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül. 

7.2. Szolgáltató a változtatások életbelépése után köteles Felhasználót erről értesíteni honlapján keresztül. 

7.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatást más domain alá helyezze, a tárhelyen változtatásokat hajtson végre a Szolgáltatás minőségének javítása érdekében. Erről a Szolgáltató Felhasználót e-mailben értesíti. 

8. Panasz ügyintézés
8.1. A Felhasználó bármilyen panaszával írásban fordulhat a Szolgáltatóhoz, ezen  szerződésben vagy a honlapon található elérhetőségek bármelyikén. 

8.2. A Szolgáltató a Felhasználó panaszára 7 munkanapon belül köteles válaszolni, és felvázolni a Felhasználó lehetőségeit, megoldási javaslatot kínálni a problémára.  

9. Szerzői jogok
9.1. A Szolgáltatás szerzői jogvédelem alatt ál. A Szolgáltatáshoz kapcsolható weboldalakon megjelenített, nem a Felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak és bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak a Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Szolgáltatáshoz kapcsolható weboldalak elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 

9.2. A Szolgáltató valamennyi, a Szolgáltatáshoz kapcsolható weboldalakon szereplő, nem a Felhasználótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Szolgáltatás használata, illetve az Általános Szerződési Feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Szolgáltatáshoz kapcsolható weboldalakon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek, más oltalom alatt álló megjelölésnek bármely használatára, hasznosítására. 

9.3. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók, így különösen nem tölthetőek le, elektronikusan nem tárolhatóak, nem dolgozhatóak fel, és nem értékesíthetőek. 

10. Felelősségi szabályok
10.1. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatást saját felelősségére használja. A Szolgáltató a Szolgáltatást az általa meghatározott módon és rendelkezésre állással biztosítja. 

10.2. A Szolgáltató nem felel azért, hogy a Felhasználó által kívánt üzleti célt a Felhasználó a Szolgáltatással elérje vagy sem, valamint azért sem, hogy a Felhasználó milyen üzleti haszonra tesz szert a Szolgáltatás eredményeképpen. A Szolgáltató nem garantálja azt Felhasználónak, hogy a Szolgáltatást a Felhasználó saját ügyfelei használni fogják, illetőleg hogy azon keresztül új ügyfelekre, több megrendelésre tesz szert. 

10.3. A Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatásban beálló, önhibáján kívüli, időszakos üzemzavarért, illetve az ebből eredő kárért, elmaradt bevételért, elmaradt haszonért. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy amint ilyen üzemzavart érzékel, annak tényét azonnal jelzi a Felhasználónak, továbbá 15 napon belül kivizsgálja a hiba okát, és intézkedik kijavítása érdekében. 

10.4. A Felhasználó egyedül felelős minden olyan kárért, mely az előfizetői szerződés vagy a jelen szerződési feltételek, különösen annak 6. pontja megsértése esetén keletkezik. Amennyiben harmadik személy a Szolgáltatóval szemben érvényesít igényt, a Felhasználó köteles mentesíteni a Szolgáltatót minden ilyen igény alól, peres eljárás során a perbe belépni, a tartozást Szolgáltatótól átvállalni, illetve, amennyiben ez nem lehetséges, akkor utólag megtéríteni Szolgáltatónak a harmadik személy által ellene érvényesített igényeket. 

11. Joghatóság, alkalmazandó jog
11.1. A jelen szerződésre,  illetve az ezen szerződésekkel kapcsolatban támadt bármely jogvita elbírálására a magyar jog az irányadó. 

12. Érvénytelenségi klauzula
12.1. Amennyiben a jelen Általános szerződési feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy 
végrehajthatatlan, vagy azzá válik, az a többi rendelkezést nem érinti, azok érvényben és hatályban maradnak. 

Ebben az esetben a Szerződő Feleknek az érvénytelen/végrehajthatatlan rendelkezés helyett el kell fogadniuk egy, az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéshez hasonló olyan rendelkezést, amely leginkább összhangban áll a Szerződő Felek szerződési céljaival, és a korábbi, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyult rendelkezéshez a legközelebb áll tartalmában. 

Szigetszentmiklós, 2018. január 25.