Adatkezelési Szabályzat
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: www.foglaljvelem.hu.
A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: www.foglaljvelem.hu/docs/adatvedelmi-szabalyzat

Az adatkezelés nyilvántartási száma:
Hírlevél feliratkozók gyűjtése: NAIH-103205/2016.
Regisztrált felhasználók gyűjtése: NAIH-96641/2016.

Preambulum

Ócsvári Áron E.V. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csermely utca 4; nyilvántartási szám: 50030947; Adószám: 67307421-1-33) (szolgáltató), mint a www.foglaljvelem.hu domainen elérhető, „Foglaljvelem.hu - az online időpontfoglaló” elnevezésű weboldal (”Szolgáltatás”) üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (”Hatóság”) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A foglaljvelem.hu szolgáltatás weboldalba ágyazható, felhő alapú, Online időpontfoglaló rendszer.

A szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”) 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek (”Adatkezelő”) minősül.

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki az információs társadalommal összefüggően a Weboldalon regisztrál, saját fiókot hoz létre, és a regisztrációt követően időpontfoglalás szándékával, vagy időpontfoglalás biztosítására használja a szolgáltatást.

A szolgáltató ezúton tájékoztatja Igénybe Vevőit, Weboldalának látogatóit az általa a Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

1. Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei
Az Adatkezelő adatai:

Ócsvári Áron E.V. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csermely utca 4; nyilvántartási szám: 50030947; Adószám: 67307421-1-33; tel: +36-30-267-2507; e-mail: info@foglaljvelem.hu)

2. A kezelt adatok
A szolgáltató tárolja a hozzá beregisztrált előfizető adatait, ezzel biztosítva az előfizető és az előfizető ügyfelei között történő kommunikációt. Ezen felül a szolgáltató tárolja az előfizető ügyfelei azon adatait, melyek szükségesek az időpontfoglaláshoz (név, e-mail, telefonszám), ám ezeket kizárólag az előfizető számára jeleníti meg.

A szolgáltató előfizetői számára hírlevélküldés lehetőséget biztosít, ebben a szolgáltatás újdonságairól, folyamatban lévő fejlesztésekről tájékoztatja előfizetőit.
A szolgáltató az előfizetőinek rendszerüzeneteket küld, melyben tájékoztatja az ügyfél foglalásának állapotáról, emellett lehetőséget ad az előfizető számára az ügyféllel történő kapcsolatfelvétel megkezdésére.

3. Az adatkezelés célja
Az előfizetőről a szolgáltató által nyilvántartott adatok, a szolgáltatóáltal fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak az előfizető és szolgáltató, vagy az előfizető és annak ügyfelei között felmerülő kérdések, viták megoldására. Az adatkezelés célja látogatói statisztikák készítése saját, belső célra, hírlevél küldése, illetve az Igénybe Vevőkkel való kapcsolattartás.

4. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Igénybe Vevő önkéntes hozzájárulása, melyet a regisztráció alkalmával ad meg szolgáltató számára.

5. Az adatkezelés időtartama
Az Előfizető által megadott adatokat Szolgáltató addig őrzi, amíg azok törlését Előfizető nem kéri. A látogatottsági statisztikákat a szolgáltató 1 (egy) év után csupán aggregát formában tárolja.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre
Az adatokhoz a szolgáltató minden munkatársa hozzáférhet az Előfizetőkkel történő kapcsolattartás érdekében. Szolgáltató megjeleníti az Előfizetőhöz beregisztrált Ügyfelek adatait, kizárólag az előfizető számára. Szolgáltató nem áll kapcsolatban az előfizető Ügyfeleivel, őket kizárólag a rendszerüzenetek segítségével tájékoztatja az időpontfoglalás állapotáról.

7. Az Előfizető jogai, adatok törlése, zárolása, helyesbítése
Előfizető bármikor jogosult az adatainak helyesbítését kérni, vagy saját felhasználói felületén módosítani azokat. Amennyiben ehhez segítséget kér, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül nyújt ehhez segítséget. Előfizető bármikor kérheti adatai törlését, vagy zárolását. Szolgáltató az Ügyfélszolgálatára beérkezett kérelmeket a lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 15 napon belül elbírálja, a válaszról Előfizetőt értesíti.

8. Jogorvoslati lehetőségek
Szolgáltató arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, Igénybe vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton érvényesítheti.

9. Vonatkozó jogszabályok
Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket, valamint a jogérvényesítés pontos módját, a Hatóság eljárását a következő törvények tartalmazzák:
  • a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
  •  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
10. Anonim látogató-azonosítók (cookie, süti)
Az Európai Uniós törvények értelmében a Szolgáltató felhívja a Weboldal látogatóinak figyelmét arra, hogy a Weboldal ún. "cookie"-kat, "sütiket" használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhassunk az igénybe vétel során.

A névtelen látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.

A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de az előfizetés funkció nem működik, amennyiben a cookie-k elfogadása a böngészőben le van tiltva.

A sütit a látogatóképes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

11. Kikötés
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.